Obowiązuje od 1 września 2022 r.

Cennik opłat za udział w cyklicznych zajęciach Domu Kultury „Klub Skolwin” w Szczecinie w sezonie 2022/23

 1. Koło plastyczne (dzieci 5–6 lat): 40 zł/miesiąc
 2. Koło plastyczne (dzieci 7–13+): 60 zł/miesiąc
 3. Studio witrażu: 60 zł/miesiąc
 4. Koło ceramiczne: 60 zł/miesiąc
 5. Warsztaty muzyczne (wokalne): 30 zł/godzinę lekcyjną
 6. Warsztaty muzyczne (instrument): 35 zł/godzinę lekcyjną
 7. Koło taneczne (wiek przedszkolny): 60 zł/miesiąc
 8. Koło taneczne (Baby junior wiek wczesnoszkolny): 60 zł/miesiąc
 9. Koło taneczne (Magic wiek szkolny): 60 zł/miesiąc
 10. Koło taneczne (Arabeska grupa zaawansowana): 60 zł/miesiąc
 11. Aerobic (fitness): 12 zł/godzinę
 12. Kurs języka angielskiego (wiek przedszkolny): 40 zł/miesiąc
 13. Kurs samoobrony dla dzieci: 60 zł/miesiąc
 14. Kawiarenka internetowa: 2,50 zł/godzinę

Opłaty należy wnosić najpóźniej do końca miesiąca poprzedzającego dany miesiąc zajęć. Wyjątkiem jest miesiąc wrzesień, za który opłaty należy uiścić przed udziałem w pierwszych zajęciach w tym miesiącu.

Opłat można dokonywać w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy Domu Kultury „Klub Skolwin”:
  81 1240 3927 1111 0010 4562 0695
 • lub w kasie DK „Klub Skolwin”(Kawiarenka internetowa , sala 19B na I piętrze).

Kasa czynna jest w godzinach:

 • Poniedziałek » 13:45-19:15
 • Wtorek » 13:45-19:15
 • Środa » 13:45-19:15
 • Czwartek » 13:45-19:15
 • Piątek » 13:45-19:15

Dziękujemy za terminowe i systematyczne wpłaty.


Dokumenty do pobrania: