Dyrekcja

Adam Komorowskidyrektor Domu Kultury „Klub Skolwin”

1. Dział programowo-artystyczny

Marek Maj – kierownik działu programowo-artystycznego / główny specjalista ds. programowych i artystycznych

Katarzyna Szul-Konieczna – starszy instruktor zajęć muzycznych / opiekun chóru Klubu Seniora

Arleta Bartosik  – bibliotekarka

2. Dział administracyjno-biurowy

Piotr Starzyński – kierownik działu administracyjno-biurowego / główny specjalista ds. administracyjno-technicznych

Sebastian Michalak – specjalista ds. informatycznych / instruktor

Jan Jaworski – asystent konserwatorski / dozorca

Agnieszka Dukat – sprzątaczka

3. Dział księgowości

Gabriela Wyrębska – kierownik działu księgowości / główna księgowa

Barbara Jasińska – specjalista ds. księgowości / RODO

4. Klub Seniora

Małgorzata Graczyk – kierownik klubu seniora / główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i Klubu Seniora