Osada wzmiankowana po raz pierwszy w 1186 roku. Dawna wieś rybacka, rodowodem swym sięgająca wczesnego średniowiecza, o wyraźnie zachowanym kształcie owalnicy. We wnętrzu owej owalnicy usytuowano kościół i cmentarz. Skolwin leży na wysoczyźnie i zboczach Wzgórz Warszewskich i na wschodzie sięga do terenów bezpośrednio przylegających do Odry, skąd poprzez Iński Nurt oraz wyspy: Dębinę, Żurawią i Kaczą ma dostęp do jeziora Dąbie oraz gminy Goleniów. Od północy graniczy Skolwin z Policami, od zachodu z gminą Police, od południa z osiedlem Stołczyn. Na przełomie XIX i XX wieku w dolinie Odry powstały liczne zakłady dające początek nowej części osiedla o wyraźnie przemysłowym charakterze. Skolwin (niem. Scholwin, od 1939 r. Odermünde) jest częścią Szczecina położoną w dzielnicy Północ, przyłączoną do miasta w roku 1946.