PROTOKÓŁ JURY

[Szczecin, 09 grudnia 2023 r.]

XV Szczeciński Konkurs Fotograficzny „Szczecin – kadry drugie”

Po zapoznaniu się z nadesłanymi na XV Szczeciński Konkurs Fotograficzny „Szczecin – kadry drugie” zestawami prac konkursowych, Jury w składzie: prof. dr hab. Waldemar Wojciechowski (artysta wizualny, projektant, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie – przewodniczący jury), Paweł Kula (artysta wizualny i fotograf, wykładowca Akademii Sztuki w Szczecinie – członek jury), Marek Maj (przedstawiciel organizatora) stwierdza, że na konkurs wpłynęło 151 zdjęć autorstwa 32 osób. Jury po raz kolejny postawiło się w niełatwej sytuacji konieczności dokonywania wyborów z natury trudnych, bo nieoczywistych z powodu braku stosownych miar i wag. Z satysfakcją jednak jury odnotowuje niesłabnącą kreatywność, cechującą zdecydowaną większość uczestników konkursu. Kreatywność przejawiającą się zaskakującymi sposobami patrzenia, odkrywania, odczytywania i w końcu pokazywania szczecińskich kadrów drugich. Sądząc zatem po liczbie i jakości nadsyłanych zdjęć, jury pozwala sobie wysnuć przewidywanie, że rzeczywistych i potencjalnych drugich kadrów – dla oczu uczestników i sympatyków konkursu nie zabraknie!

Po dokonaniu analizy, przeprowadzeniu wieloetapowej oceny wytypowanych zdjęć, ożywionej dyskusji, i tajnym głosowaniu, uporawszy się z niewygodą kolejnych selekcji, Jury podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień:


4 równorzędne wyróżnienia otrzymują:

 • Katarzyna Adamowicz za zdjęcie „Tetris”;
 • Przemysław Budziak za zdjęcie „Krzywa przewozów SKM”;
 • Damian Róż za zdjęcie „Gra wideo”;
 • Adrian Stejka za zdjęcie „Nie ma fal”.

Jury postanowiło przyznać regulaminowe nagrody następującym autorom zdjęć:

 • III miejsce – Dorocie Dobrowolskiej za zdjęcie „Biało-czerwona”;
 • II miejsce – Agnieszce Januckiej-Popiołek za zestaw dwóch zdjęć: „Drugi wymiar”
  i  „Mozaika”;
 • I miejsce – Agacie Jankowskiej za zdjęcie „Trasa Zamkowa”.

Do pokonkursowej wystawy zdjęć jury postanowiło zakwalifikować fotografie wyróżnione i nagrodzone oraz wybrane zdjęcia następujących autorów:

 • Andrzej Cichorski,
 • Ewa Hryniewicz,
 • Damian Kolassa,
 • Joanna Knasińska,
 • Jarosław Kruk,
 • Andrzej Krupiński,
 • Ewa Lidia,
 • Bogusław Macal,
 • Monika Mazurek,
 • Marek Miłoszewski,
 • Maciej Moskiewicz,
 • Krzysztof Słowik,
 • Tomasz Stańkowski,

co daję łączną liczbę 32 fotografii.


Podpisy Jury:

 • Waldemar Wojciechowski
 • Paweł Kula
 • Marek Maj

Adam Komorowski – Dyrektor DK „Klub Skolwin”


Zadanie finansowane przez Gminę Miasto Szczecin


XV Szczeciński Konkurs Fotograficzny Szczecin – kadry drugie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza


Przedsięwzięcie zrealizowano dzięki wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego